Žádost o přijetí

Rodič dítěte, který chce využívat služby péče o dítě podává vyplněnou "Žádost o přijetí" na předepsaném formuláři ředitelce organizace.
Pro přijetí dítěte je nutné doložit vazbu rodiče na trh práce potvrzením o pracovně právním vztahu (pracující rodič, nezaměstnaný rodič, rodič student, rodič podnikatel).
V případě, že bude žádostí více než 12, budou žádosti a jejich výběr posouzen ředitelkou organizace podle kriterií uvedených v Provozním řádu.
V případě volné kapacity může být dítě přijato i mimo výše stanovený temín v průběhu roku.
Po vybrání dítěte do Přírodního klubu Mraveniště je rodič povinen vyplnit a odevzdat "Evidenční list dítěte" s potvrzením o povinném očkování.
Rodič podepíše se zástupcem Přírodního klubu Mraveniště "Smlouvu s rodiči", jejíž přílohou je "Plán výchovy a péče" a "Provozní řád" - rodič je povinen seznámit se s pravidly provozu.

 

Ke stažení:

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ

EVIDENČNÍ LIST

Potvrzení o pracovněprávním vztahu.doc

OSVC - vzor zadosti o potvrzeni z CSSZ

Kontakt

Mraveniště Kryštofovo Údolí 76
460 01
tel.: 606 470 265
Stanislava Fedurcová, ředitelka

tel.: 608 814 606
školka

Pověřenec na kontrolu osobních údajů: Miroslava Pospíšilová Suchánková, tel.: 728 727 025
info@100-chuti.cz