Průběh dne

07.00 - 08.00 příchod dětí
08.00 - 09.00 ranní kruh a týdenní téma
09.00 - 11.15 odchod do terénu, svačina, pobyt v přírodě - volná hra
11.15 - 11.30 návrat, osobní hygiena, převlékání
11.30 - 12.00 kruh sdílení
12.00 - 12.30 oběd
12.30 - 14.30 spátenk/odpočinek
14.30 - 15.00 svačina
15.00 - 16.30 odpolední tvoření, volná hra, vyzvedávání dětí

Vyzvedávání obědů v případě nemoci dítěte od 12.30 do 13.00 hod.

Kontakt

Mraveniště Kryštofovo Údolí 76
460 01
tel.: 606 470 265
Stanislava Fedurcová, ředitelka

tel.: 608 814 606
školka

Pověřenec na kontrolu osobních údajů: Miroslava Pospíšilová Suchánková, tel.: 728 727 025
info@100-chuti.cz